Адвокат адвокату друг товарищ и

Человек не терпит насилия!

ХАБІБУЛЛІН ВАДИМ МОНЕВ’ЯРОВИЧ
ХАБИБУЛЛИН ВАДИМ МОНЭВЯРОВИЧ

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
п’ятниця, 13 травня 2005 року

(1). Вищій кваліфікаційній комісії Адвокатури при Кабінеті міністрів України;
(2). Членам дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області;
(3). Адвокатам КДК Адвокатури Київської області;
(4). Голові КДК Адвокатури Київської області;

(5). Голові Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Народному депутату України Онопенко В.В.;
(6). Народним депутатам України Сергію Соболєву, Марії Маркуш, Володимиру Демьохіну, Юрію Кармазіну (авторам подання законопроекту «Про адвокатуру»).
(7). Членам організаційного комітету та організаційного бюро по проведенню з’їзду адвокатів України: Віктору Бедь, Сергію Сафулько, Галині Ковбасинській, Ользі Жуковській, Інні Рафальській, Тетяні Варфоломеєвій, Борису Харченко, Сергію Коннову, Сергію Козьякову, Дмитру Кухнюку, Василю Киселю, Олегу Макарову, Ігору Шевченко, Олександру Кіфаку, Олексію Рєзнікову.
(8). Всеукраїнській газеті адвокатів “Адвокатура”, всеукраїнській газеті юристів “Юридична практика”, всеукраїнській газеті юристів “Юридична газета”.
(9). Громадським інтернет проектам: “ЛігаБізнесІнформ”, “Українська правда”, “Обком”, “Главред”.
(10). Всеукраїнській громадській організації “Спілка адвокатів України”, всеукраїнській громадській організації “Асоціація правників України”, всеукраїнській громадській організації “Фундація сприяння правосуддю”.
(11). Іншим заінтересованим особам, які мають бажання реально реформувати та змінити все на краще аби стверджувати повагу до адвокатської професії, її сутності і громадського призначення, сприяти зберіганню та підвищенню її престижу, задля подальшого удосконалення чинного законодавства України з питань діяльності адвокатури безпосередньо та її дисциплінарних палат зокрема.

ЩОДО ВИСЛОВЛЕННЯ ОСОБИСТОЇ НЕДОВІРИ
ЧЛЕНАМ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
Адвокатури Київської області
Гусейновій Г.Ж., Бірюковій А.М., Бойко П.А., Гуріну М.І., Краєвському А.В., Купрієнко С.І., Олковій Т.О., Павловій Л.І., Хаустовій Г.Ф.

та проблемні питання переобрання
(висловлення недовіри, відкликання)
голови та членів дисциплінарних палат

Високошановні колеги та народні депутати України!

Враховуючи принцип поваги до адвокатської професії, який передбачений “Правилами адвокатської етики”, слід зазначити, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, її сутності і громадського призначення, сприяти зберіганню та підвищенню її престижу. Адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення виборних органів адвокатури, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості критики останніх та їх оскарження у встановленому законом порядку.

До написання цього відкритого листа мене змусило те, що я особисто на собі відчув некомпетентність, необ’єктивність, неправомірність, несправедливість, і що вкрай жахливо неуважність моїх колег при здійсненні дисциплінарного розгляду в кваліфікаційно-дисциплінарній комісії Адвокатури Київської області (далі за текстом – КДК Адвокатури Київської області) “незалежними”, “авторитетними” та “аполітизованими”, “об’єктивними” та “справедливими” моїми колегами – членами Дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області — Гусейновою Г.Ж., Бірюковою А.М., Бойко П.А., Гуріним М.І., Краєвським А.В., Купрієнко С.І., Олковою Т.О., Павловою Л.І., Хаустовою Г.Ф.

За безпідставної скарги протилежної сторони у справі про банкрутство дисциплінарною палатою КДК Адвокатури Київської області 26.02.2004 року до мене неправомірно застосовано дисциплінарне стягнення – зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк шість місяців до серпня 2004 року.

02.04.2004 року, маючи тільки усне рішення, так і не отримав письмового рішення про накладення на мене дисциплінарного стягнення — до Шевченківського районного суду м. Києва мною подано було скаргу на неправомірне рішення (протокол) дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області у зв’язку із: неправомірними діями дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області щодо фальсифікації протоколу, притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за відсутності рішення, ненадіслання в триденний строк рішення та позбавлення права на оскарження, на неправомірні дії члена дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області Краєвського А.В. щодо не заявлення самовідводу при розгляді скарги, оскільки був особисто знайомий зі мною та представляв інтереси сторони у цивільній справі з прямо суперечливими інтересами сторони, яку представляв особисто я.

Протягом року Шевченківський районний суд м. Києва не міг визначитись, не задовольняв жодного мого клопотання, яке могло встановити істину, вагався з винесенням рішення. Та тільки 13.12.2004 року щодо вищезазначеної скарги постановлено було незаконне і необґрунтоване рішення, яким було неповно досліджено обставини, що мають значення для справи, допущено порушення та неправильне застосування норм матеріального права, в зв’язку з чим, дане рішення не набрало законної сили та було 10.01.2005 року мною оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва.

І тільки події в країні та зміна її на краще мабуть допомогло колегії суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду міста Києва (головуючий суддя Кас’ян О.П., судді Коротун В.М., Панченко М.М.) тільки 10.03.2005 року, після тривалих судових засідань повністю задовольнити мою апеляційну скаргу та визнати неправомірним й скасувати згадане вище неправомірне й незаконне рішення дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області.

Цим доленосним для мене рішенням Апеляційного суду міста Києва, за моєю апеляційною скаргою, яке набрало законної сили негайно після його ухвалення 10.03.2005 року та відповідно до якого рішення суду першої інстанції Шевченківського районного суду м. Києва взагалі втратило свою чинність також вирішено зобов’язати дисциплінарну палату КДК Адвокатури Київської області відкликати листа про накладення на мене дисциплінарного стягнення з управління державної судової адміністрації, з управління державної судової адміністрації по м. Києву та повідомити всіх інших про скасування цього неправомірного рішення.

На сьогодні цю справу не закінчено, оскільки справедливість ще не відновлено. А тому, в квітні 2005 року до органів державної виконавчої служби Міністерства юстиції України спеціалізованою юридичною фірмою “Агентство з питань боргів та банкрутства” в порядку здійснення представництва, в моїх інтересах та за моїм дорученням подано заяву про примусове виконання цього рішення та відкриття примусового виконавчого провадження відносно боржника дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області.

Висловлюючи особисту недовіру членам дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області — Гусейновій Г.Ж., Бірюковій А.М., Бойко П.А., Гуріну М.І., Краєвському А.В., Купрієнко С.І., Олковій Т.О., Павловій Л.І., Хаустовій Г.Ф. звертаюсь до Вас з проханням звернути увагу на наявність проблеми та надати роз’яснення з деяких проблемних питань організації та діяльності дисциплінарних палат, а саме з питань правових підстав та порядку переобрання (висловлення недовіри, відкликання) голови та членів дисциплінарних палат.

Законом України “Про адвокатуру” та Указом Президента України “Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури” передбачено порядок організації та діяльності Дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Однак ані Законом, ані Положенням нажаль, не зазначено правові підстави та порядок переобрання (висловлення недовіри, відкликання) голови та членів дисциплінарної палати. Положенням передбачено, що у разі дострокового вибуття голова, заступник голови, секретар, член палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії обираються (призначаються) в порядку, встановленому Положенням. Незрозумілим та не розтлумаченим залишається застосований термін “дострокове вибуття”. Ані Закон, ані Положення не роз’яснює яким чином здійснюється таке “дострокове вибуття”, і чи може бути “дострокове вибуття” за особистою заявою (добровільне дострокове вибуття), чи дострокове вибуття за рішенням загальних зборів (конференції) адвокатів (примусове дострокове вибуття). В будь-якому випадку незрозумілим залишається питання хто?, коли?, за яких підстав? та на чию вимогу? має скликати (провести) такі загальні збори (конференцію) адвокатів.

Я на собі особисто відчув всю “чарівність” дисциплінарного розгляду в дисциплінарній палаті КДК Адвокатури Київської області та в неодноразових своїх публікаціях я підіймав проблемні питання організації та діяльності адвокатури безпосередньо та її дисциплінарних палат зокрема: «Дисциплінарний розгляд чи зведення рахунків або адвокатська дуель у дисциплінарній палаті» — газета «Адвокатура», № 15-16 (23—24) від 10.08.2004. «Адвокатура заполітизована – 2, або тільки молодь зможе реформувати адвокатуру» — газета «Адвокатура», № 17 (25) від 14.09.2004. «Без права на байдужість» — газета «Адвокатура», № 8 (40) від 28.04.2005.

А тому, враховуючи наведене вище:

 в зв’язку із тим, що дисциплінарною палатою КДК Адвокатури Київської області 26.02.2004 року необ’єктивно, незаконно та несправедливо розглянуто безпідставну скаргу на мої дії;

 в зв’язку із тим, що дисциплінарною палатою КДК Адвокатури Київської області 26.02.2004 року неправомірно застосовано до мене дисциплінарне стягнення;

 беручи до уваги той факт, що згадане необ’єктивне, незаконне та несправедливе рішення дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області Апеляційним судом м. Києва 10.03.2005 року визнано неправомірним та скасовано повністю, яке одразу набрало законної сили та яким зобов’язано дисциплінарну палату КДК Адвокатури Київської області відкликати листа про накладення на мене дисциплінарного стягнення з управління державної судової адміністрації, з управління державної судової адміністрації по м. Києву та повідомити всіх інших про скасування цього неправомірного рішення дисциплінарної палати;

 висловлюючи особисту недовіру всім членам дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області (Гусейновій Г.Ж., Бірюковій А.М., Бойко П.А., Гуріну М.І., Краєвському А.В., Купрієнко С.І., Олковій Т.О., Павловій Л.І., Хаустовій Г.Ф. ), —

1. Членів дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області — Гусейнову Г.Ж., Бірюкову А.М., Бойко П.А., Гуріна М.І., Краєвського А.В., Купрієнко С.І., Олкову Т.О., Павлову Л.І., Хаустову Г.Ф.:

1.1. за наявністю підстав вирішити питання про добровільне подання заяв про дострокове вибуття (звільнення, складання повноважень) у зв’язку із скасуванням винесеного необ’єктивного, неправомірного, несправедливого та незаконного рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

2. Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Кабінеті Міністрів України:

2.1. здійснити контроль за діяльністю дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області та при можливості проаналізувати всі матеріали наявних дисциплінарних проваджень та скаргах по них;

2.2. розробити і здійснити заходи щодо поліпшення роботи цієї дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області;

2.3. в межах своїх повноважень та за наявністю підстав вирішити питання до прийняття або затвердження положень, рекомендацій, роз’яснень, рішень, обов’язкових для виконання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та адвокатськими об’єднаннями щодо правових підстав та порядку переобрання (висловлення недовіри, відкликання) голови та членів дисциплінарних палат;

2.4. здійснити перевірку якості виконання членами дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області — Гусейновою Г.Ж., Бірюковою А.М., Бойко П.А., Гуріним М.І., Краєвським А.В., Купрієнко С.І., Олковою Т.О., Павловою Л.І., Хаустовою Г.Ф. покладених на них функцій та провести найретельнішу перевірку всіх дисциплінарних проваджень, навіть які не оскаржені адвокатами Київської області;

2.5. вжити заходів до усунення порушень в діяльності дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області та усунути причини і умови, які сприяли вчиненню порушень;

2.6. за наявністю підстав вирішити питання до порушення дисциплінарних проваджень відносно членів дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області — Гусейнової Г.Ж., Бірюкової А.М., Бойко П.А., Гуріна М.І., Краєвського А.В., Купрієнко С.І., Олкової Т.О., Павлової Л.І., Хаустової Г.Ф.;

2.7. внести подання органам, що обрали чи призначили членів дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області — Гусейнову Г.Ж., Бірюкову А.М., Бойко П.А., Гуріна М.І., Краєвського А.В., Купрієнко С.І., Олкову Т.О., Павлову Л.І., Хаустову Г.Ф., необ’єктивне, неправомірне, несправедливе та незаконне рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності яких, під час здійснення ними функцій в дисциплінарній палаті, скасовано й визнано неправомірним про їх дострокове відкликання.

3. Голову КДК Адвокатури Київської області Ковбасинську Г.В.:

3.1. проаналізувати роботу дисциплінарної палати та за наявністю підстав вирішити питання про скликання загальних зборів (конференції) адвокатів КДК Адвокатури Київської області для переобрання членів дисциплінарної палати.

4. Адвокатам КДК Адвокатури Київської області:

4.1. протистояти некомпетентному, необ’єктивному, неправомірному, несправедливому, і що вкрай жахливо неуважному до проблем своїх колег дисциплінарному розгляду в КДК Адвокатури Київської області;

4.2. бути активними членами адвокатської спільноти, захищати свої права та інтереси від можливих випадків заполітизованості, свавілля, непрофесійності та безграмотності, і що вкрай жахливо, зведення рахунків з використанням повноважень в дисциплінарних органах адвокатури.

5. Всіх моїх колег та інших заінтересованих осіб, які мають бажання реально реформувати та змінити все на краще аби стверджувати повагу до адвокатської професії, її сутності і громадського призначення, сприяти зберіганню та підвищенню її престижу, з метою подальшого удосконалення чинного законодавства України з питань діяльності адвокатури безпосередньо та її дисциплінарних палат зокрема:

5.1. за наявністю підстав вирішити питання про прийняття до уваги проблемні питання відсутності правових підстав та порядку переобрання (висловлення недовіри, відкликання) голови та членів дисциплінарних палат як у нині чинному законодавстві України про адвокатську діяльність так і у практично всіх запропонованих проектах з цього приводу.

Сподіваюсь, що мій відкритий лист, мої публікації, досвід з особистої справи та інша діяльність у напрямку реформування та суттєвих змін в діяльності дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області безпосередньо, та окремих її членів зокрема – надихне інших адвокатів бути активними членами адвокатської спільноти, захищати свої права та інтереси від можливих випадків заполітизованості, свавілля, непрофесійності та безграмотності, і що вкрай жахливо, зведення рахунків з використанням повноважень в дисциплінарних органах адвокатури.

І наостанок додам, що моя позиція залишається непохитною: “Не менш як половина складу дисциплінарної палати має створюватися з молодих відомих адвокатів, які визнані, мають серйозну фахову підготовку, досягли неабиякого успіху, їх завжди помітно, вони мають вже відомі юридичні чи адвокатські фірми, їхні прізвища є пізнаваними на ринку юридичних послуг, посідають не останні місця в різних професійних рейтингах, мають стійку репутацію та повагу клієнтів, колег і державних органів”.

У разі необхідності та на підтвердження викладеного вище готовий надати безвідкладно копії всіх документів, а саме: протокол від 26.02.2004 року дисциплінарної палати КДК Адвокатури Київської області, моя скарга від 02.04.2004 року, рішення суду першої інстанції від 13.12.2004 року, моя апеляційна скарга від 10.01.2005 року, рішення апеляційного суду м. Києва від 10.03.2005 року, виконавчий лист та інші необхідні та наявні по цій справі документи.

Наперед вдячний за увагу та реагування.

З повагою і сподіванням на справедливий, неупереджений та об’єктивний і законний розгляд цього відкритого листа,

ХАБІБУЛЛІН Вадим Монев’ярович
(Громадянин України, ідентифікаційний номер №2739505516, паспорт №СО886030, виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві 07.12.2001 р. Вища освіта (перша) — Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (“Юрист”). Вища освіта (друга) – Київський національний економічний університет (“Магістр з банківської справи”). Загальний стаж роботи з 1992 року. Стаж роботи у галузі права з січня 1996 року. Адвокат, партнер спеціалізованих юридичних фірм: “Агентство з питань боргів та банкрутства” (www.debts.com.ua), “Агентство з питань податкового захисту” (www.podatki.net.ua), “Агентство арбітражних керуючих” (www.likvidator.com.ua), голова громадської організації “Київська міська гільдія фахівців з питань боргів та банкрутства” (www.gildiya.kiev.ua), державний службовець 10 рангу, член Громадської Ради при Міністерстві юстиції України.)

ПОШТОВА АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ:
а/с №411-В, м. Київ-01001, Україна

Адвокат адвокату — друг, товарищ и.

Мельниченко Р.Г., адвокат из г. Волгограда, кандидат юридических наук, доцент.

Предлагаемая вашему вниманию статья продолжает тему адвокатских грехов, начатую автором в мартовском номере журнала за 2007 год публикацией статьи «Самый тяжкий грех адвоката», вызвавшей широкий отклик и немало обращений в редакцию.

См. Мельниченко Р.Г. Самый тяжкий грех адвоката // Адвокат. 2007. N 3; Он же. Адвокат по вызову // Адвокат. 2007. N 6.

Народной мудростью давно подмечено, что у представителей одной профессии особые отношения друг к другу. Это подтверждает пословица «ворон ворону глаз не выклюет». Бережное и внимательное отношение к своему коллеге — основа корпоративной солидарности. Именно поэтому адвокатская этика скрупулезно регулирует правила поведения между адвокатами. Ведь некорректное поведение адвокатов по отношению друг к другу бросает тень не только на них, но и на всю адвокатскую корпорацию.

Ведущий специалист в области адвокатской этики доктор юридических наук Михаил Барщевский в одной из своих работ указал: «Вряд ли мы сможем дать полный перечень тех действий, которые должен совершить адвокат в отношении своих коллег в тех или иных условиях, и тех, от которых он должен воздержаться. Да и, пожалуй, это нецелесообразно — жизнь всегда богаче любых инструкций и правил» . Действительно, общие правила взаимоотношений адвокатов содержатся как в научных работах, так и, например, в статье 15 Кодекса профессиональной этики адвоката. Казалось бы, читай и выполняй. Но не тут-то было! Неумение вести себя с коллегами — довольно распространенное явление в современной адвокатской среде. Поэтому мы попытаемся на конкретных примерах продемонстрировать содержание этого третьего адвокатского греха.

Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. 2-е изд., испр. М., 2000. С. 47.

Существуют два основных способа профессионально выделиться среди своих коллег. Первый — отличаться от других более высоким уровнем профессионализма, корректности и т.п. Другой способ — «уронить» своего коллегу, унизить его в глазах своего и чужого клиента, а также других участников процесса. Это можно сделать легко, внешне не слишком заметно, но очень действенно. Например, невзначай брошенная в ходе судебного заседания фраза «это безграмотно составленное исковое заявление» выставит в неприглядном свете адвоката, который его составил, а сейчас выступает в качестве представителя противоположной стороны. В этом случае имеет место нарушение следующего правила адвокатской этики: адвокат должен воздерживаться от употребления выражений, умаляющих деловую репутацию другого адвоката в связи с осуществлением им адвокатской деятельности.

Никакой адвокат не застрахован как от профессиональных ошибок, так и от оплошностей. Естественно, что адвокат противоположной стороны, будучи процессуальным противником, не может не использовать эти обстоятельства в интересах своего клиента. Однако, если эти оплошности не приносят прямую выгоду клиенту, акцентирование на них внимания других участников процесса будет воспринято как некорректное поведение.

Приведем пример из практики работы адвокатов Волгоградской области. Два адвоката на 30 минут по своей вине опоздали к началу судебного заседания. Извинившись и выслушав замечание судьи и прокурора, они приступили к исполнению обязанностей. В продолжение всего судебного заседания другой адвокат — представитель потерпевшего, ходатайствовал перед судом о наказании провинившихся адвокатов. В конце концов даже судья выразил непонимание подобного отношения адвоката к своим коллегам. Адвокат нарушил этическое правило, которое требует построения отношений с другими адвокатами на основе взаимного уважения.

Особое осуждение должно вызывать поведение адвоката, который инициирует вмешательство государственных органов в работу своих коллег. Например, способствует возбуждению процедуры каких-либо проверок в отношении адвоката — своего процессуального противника. Это ни в коей мере не означает, что адвокат не имеет права обращаться в квалификационную комиссию с жалобой на неэтичное поведение другого адвоката. Представляется, что перевод рассмотрения антисоциального поведения адвоката из сферы государственного в сферу корпоративного расследования позволит, с одной стороны, пресечь недобросовестное поведение некоторых адвокатов, а с другой — позволит адвокатуре остаться независимой корпорацией.

Во всех субъектах Российской Федерации работают адвокаты, имена которых у многих на слуху. Подавляющее большинство из них добились этого профессиональным трудом, активной деятельностью в органах адвокатского самоуправления, да и просто бережным отношением к собственному профессиональному имиджу. Так почему же многие адвокаты в общении со своими клиентами, прокурорами, судьями позволяют себе пренебрежительные высказывания в отношении этих адвокатов? Выражения вроде «да знаю я этого адвоката — балабол» или «да не представляет он из себя ничего особенного — пацан еще» и т.п. довольно часто можно услышать даже от солидных адвокатов. С точки зрения психологии, подобное поведение объясняется довольно просто: пренебрежительно отзываясь об известном адвокате, «критик» как бы ставит себя на одну с ним доску. Русский баснописец Крылов в своем произведении так обыграл подобную ситуацию: «Ах, Моська, знать, она сильна, коль лает на слона». Подобные «приемы» несовместимы с адвокатской этикой, которая требует от адвокатов воздерживаться от выражений, порочащих своих коллег, а также от критики их действий.

К сожалению, чувства недоброй зависти к именитым коллегам снедают не только рядовых адвокатов. Так, один из известных провинциальных адвокатов разместил в издании Адвокатской палаты Волгоградской области статью под следующим заголовком: «Мэр остался под стражей из-за ошибки столичного адвоката?». В статье не только комментируется ведение конкретного уголовного дела, причем в негативном аспекте, но и даются советы ведущим его адвокатам. Подобное публичное высказывание по отношению к адвокату недопустимо. Недопустимо оно даже в том случае, когда адвокат противоположной стороны в интересах своего клиента пытается сформировать негативный образ представителя процессуального противника. Что же говорить о приведенном случае, когда авторитет адвоката умаляется просто так, из зависти.

Доверитель часто бывает беззащитен в отсутствие адвоката. Именно поэтому следователи активно стремятся «просто побеседовать» с ним наедине. Но подобную же тактику берут на вооружение и некоторые адвокаты! Например, отзывают доверителя другого адвоката и стараются убедить его в чем-то или что-то для себя выяснить. Известен случай, когда адвокат не только отозвал «чужого» клиента «покурить», но и попытался записать этот разговор на диктофон. Такого рода тактические приемы совершенно неприемлемы. Согласно кодексу профессиональной этики адвокат вправе беседовать с процессуальным противником своего доверителя, которого представляет другой адвокат, только с согласия или в присутствие своего коллеги.

Применительно к правилам общения между адвокатами можно выделить сферу отношений, которые не регулируются адвокатской этикой, но входят в предмет регулирования так называемых правил адвокатской вежливости. Адвокат-невежа причиняет своим коллегам столько неприятностей, что о подобных адвокатских грешках следует поговорить отдельно.

Одна из самых болевых точек любого адвоката — нехватка времени. Недаром одним из наиболее распространенных профессиональных нарушений, рассматриваемых квалификационными комиссиями, является срыв адвокатами судебных заседаний. Именно здесь адвокаты-невежы частенько подводят своих коллег. Можно привести несколько примеров, демонстрирующих такое поведение.

По окончании судебного заседания председательствующий вместе с участниками процесса определяет дату следующего заседания. Адвокат одной из сторон указывает, что в предложенный день он занят в другом процессе. Адвокат-невежа начинает громко возмущаться, что его коллега якобы пытается затянуть судебный процесс. Другой, не менее распространенный случай: адвокат, не имея возможности прийти в судебное заседание, заранее подает судье ходатайство об отложении оного, но не предупреждает адвоката-коллегу, что в назначенный день суд не состоится. Понятно возмущение адвоката, когда он приходит в судебное заседание, которое не должно было состояться. Обязанность каждого вежливого адвоката, ценящего не только свое время, но и время своих коллег, — не только предупредить их о переносе судебного заседания, но и извиниться за доставленные неудобства.

Подобных правил адвокатской вежливости довольно много. Думается, каждый адвокат, предпринимая что-либо по отношению к своему коллеге, должен представить, как бы он чувствовал себя сам, если бы его коллега так же повел себя по отношению к нему.

Адвокат Павлов, «товарищ и партнер»

Следователи и судьи могут играть ведущие роли в резонансных уголовных делах — но кто может быть «режиссером»?

Адвокат с незапоминающимся именем Андрей Павлов мало известен широкой публике. За последние десять лет он участвовал в самых медийных уголовных делах в России. Дело Магнитского, дело «Евразии Логистик» и БТА Банка приводили к мировым скандалам, попадали в заголовки не только российских, но и влиятельных зарубежных газет. По этим делам люди лишались состояний, а в некоторых случаях — свободы и даже жизни.

Павлов — не чиновник, не следователь и не судья. Тем не менее простой корпоративный юрист в России, где право заменили неформальные договоренности, может стать фигурой не менее влиятельной. Это подтверждает архив электронной почты, взломанной несколько лет назад неизвестными хакерами.

Изучив архив, предположительно принадлежащий адвокату Павлову, «Новая газета» рассказывает, как возникают громкие уголовные дела, к которым потом апеллирует генеральный прокурор Юрий Чайка, и кто мог разработать самые остроумные схемы хищения миллиардов из российского бюджета.

Архив почты занимает около 5 Гб и охватывает период с августа 2012 по октябрь 2014 года. В течение нескольких месяцев журналисты «Новой газеты» изучали выложенную в Сети переписку. Однако еще больше времени нам потребовалось на то, чтобы опубликовать эту статью. Адвокат Андрей Павлов принял беспрецедентные меры, чтобы воспрепятствовать ее появлению. В течение полугода на публикацию сведений из этого архива действовал запрет в виде обеспечительных мер, наложенный Басманным судом Москвы.

Театральный жест

Изучив архив электронной почты, мы обратились к Андрею Павлову за комментариями. Наше первое интервью состоялось в конце августа.

Павлов — обаятельный человек средних лет. Обходительные манеры, хороший костюм — он производит впечатление «солидного господина», из тех, кто в ресторане знает всех официантов по именам. Но при этом он открыт для общения с журналистами, эмоционален и даже пытается выглядеть откровенным.

Андрей Павлов

В течение нескольких часов он объяснял содержание писем, при этом не подтверждая и не опровергая, что они принадлежат ему.

Через короткое время после интервью Павлов связался с одним из журналистов «Новой газеты» и попросил о новой встрече, чтобы, по его словам, рассказать что-то еще. Павлов достал папку с документами и начал разговор с витиеватых фраз: не то чтобы это «баш на баш», но, может, «вас просто заинтересуют эти данные». Его слова можно было интерпретировать как предложение отказаться от истории с письмами в обмен на какие-то ценные документы. Павлов передал папку и откинулся в кресле.

В папке был иск к «Новой газете», в котором адвокат требовал уничтожить архив электронной почты, а также взыскать по 2 млн рублей с двух корреспондентов за причиненный ему моральный ущерб от еще неопубликованной статьи.

Там же было постановление об обеспечении иска, принятое судьей Басманного суда. Это постановление запрещало нам до окончания рассмотрения дела по существу распространять, а также передавать третьим лицам сведения о переписке Павлова.

Спустя полгода, после многочисленных судебных заседаний, мы добились права на публикацию этих сведений: в иске Павлову было отказано, и обеспечительные меры были отменены.

Что так испугало адвоката Павлова в его почте?

Работа с судьями?

Несмотря на то что Андрей Павлов требовал от нас уничтожить весь архив электронной почты, его официальная позиция по поводу отдельных частей этого архива менялась. Некоторые письма он комментировал во время первого интервью, но затем на суде утверждал, что они ему не принадлежат.

Например, это касалось переписки с коллегой Павлова, юристом Александром Шмаковым, директором компании «Русские эксперты». В течение двух лет коллеги обсуждали крупные суммы денег, которые якобы предназначались судьям арбитражных судов за «правильный» исход дела. При этом имена судей, названия компаний-клиентов, а также номера дел были реальными — «Новая газета» смогла найти и отследить не менее пяти арбитражных дел.

В силу того, что ни во время интервью, ни на самом процессе адвокат Павлов не конкретизировал, какие именно письма из архива принадлежат ему, а какие — нет, нам придется называть отправителя и получателя этих писем «Андреем Павловым» или «Павловым».

19 августа 2013 года «Александр Шмаков» пишет «Андрею Павлову» на корпоративную почту адвоката Павлова [email protected] (в суде с «Новой газетой» адвокат подтвердил, что эта почта принадлежала ему):

«По истории 138186/12 в 9этажке у гармаева — он хороший, он готов, и экспертизу тоже на все нужно будет порядка 150 д — клиент переварит?»

(Здесь и далее орфография и пунктуация автора письма сохранены.)

10 сентября 2013 года в 9-м апелляционном арбитражном суде слушалось дело №А40-138186/12 под руководством председательствующего судьи Б.П. Гармаева. Похоже, что в письме обсуждается предложение заплатить за «правильное» решение суда, которое стоило, вероятно, 150 тысяч долларов.

Или в письме от 24 декабря 2012 года «Павлов» упоминает другое дело и пишет коротко:

«Дело А40-130644/2012 — Каменская О.В. Антимонопольная служба против Тюменской области. Заседание — 27.12.2012 в 10:35
Отказать».

Дело под таким номером, действительно, слушалось судьей Каменской в Московском арбитраже. Фабула дела проста: государственное учреждение объявило конкурс на строительство транспортной развязки за 13 млрд рублей. Участвовать хотели две компании, но заявку одной из них признали недействительной и работы, фактически без конкурса, отдали второму претенденту — «Мостовику». Проигравший обратился в ФАС, там признали доводы убедительными и пошли вместе с компанией в суд, чтобы отменить результаты госзакупки. Впрочем, судья Каменская приняла решение в пользу Тюменской области. Как, судя по переписке, этого хотел «Павлов».

Фрагмент переписки с клиентом

Во время интервью адвокат Павлов, коротко глянув на эти письма, громко рассмеялся: «Даже представить не могу, что вы хотите спросить. Тут видно, что я нанимаю своего коллегу, чтобы он работал по делу моих клиентов. Подробности дел я разглашать не могу — понимаете, адвокатская тайна, интересы моих клиентов».

Однако позже на суде против «Новой газеты» Павлов от этих писем отказался, заявив, что они ему не принадлежат.

Александр Шмаков сообщил нам, что знаком с Андреем Павловым, их связывают «деловые и межличностные отношения», но заверил, что в их переписке «не могла идти речь ни о каких противоправных деяниях».

«Почтовый ящик, о котором вы говорите, действительно принадлежал мне. Я его завел в 2011 году по просьбе одного из моих клиентов. Спустя какое-то время он у меня был украден, пароль похищен. Это произошло в конце 12-го — начале 13-го года», — говорит Шмаков.

Указание следователям?

«Андрей Павлов» ведет переписку с тремя полными тезками следователей из «списка Магнитского»: Павлом Карповым, Олегом Уржумцевым и Николаем Будило. Коллеги умершего в СИЗО Сергея Магнитского не раз в своих заявлениях в правоохранительные органы обвиняли Андрея Павлова в причастности к хищению 5,4 млрд рублей из бюджета. Однако у силовиков претензий к Павлову не возникло. Что неудивительно: судя по письмам, те, кто расследовал это преступление, находились не просто в дружеских отношениях с адвокатом, но даже выполняли его поручения и называли «квазивеликим».

дело магнитского и роль павлова

То, что сейчас известно всему миру как «дело Магнитского», — на самом деле целый клубок связанных между собой уголовных дел. Попытаемся еще раз максимально коротко рассказать об основных этапах этого запутанного дела.

Этап 1. Уголовные дела против Браудера, обыски — в руках у следователей оказываются документы

Все началось с преследования фонда Hermitage Capital и его директора Уильяма Браудера за налоговые преступления в России. В рамках одного из уголовных дел в российских офисах фонда Hermitage Capital и юридической компании Firestone Duncan, которая оказывала фонду консультационные услуги, прошли обыски. Среди прочего оперативники изъяли правоустанавливающие документы нескольких «дочек» фонда — компаний «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион».

Пока документы лежали в ГУВД у следователя Павла Карпова, все три компании были непонятным образом перерегистрированы на фиктивную фирму из Казани, учредителем которой был ранее судимый работник лесопилки Виктор Маркелов.

Этап 2. Документы используют для кражи миллиардов из бюджета. Роль Павлова

Вскоре после того, как компании фонда были украдены, в арбитражные суды Казани, Санкт-Петербурга и Москвы к ним были поданы многомиллиардные иски от фирм-однодневок. Тут в деле и появился Андрей Павлов — он и его бывшая супруга представляли интересы то ответчиков, то истцов в разных судах. Решения арбитражных судов «обнулили» прибыль бывших компаний фонда Hermitage за 2006 год. А раз не стало прибыли, значит, не может быть и налогов с нее. В декабре 2007 года «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» подали заявления в налоговые инспекции Москвы о возмещении якобы переплаченных 5,4 млрд рублей налогов. Через два дня часть похищенных из бюджета денег упала на счета в «Универсальный банк сбережений», который принадлежал знакомому Андрея Павлова Дмитрию Клюеву.

Новые доказательства причастности следователей к хищению

Все это время и Павлов и другие фигуранты дела Магнитского утверждали, что документы, изъятые в ходе обысков, никак не могли быть использованы для перерегистрации компаний и хищения денег, то есть следователи, которые вели дела против Браудера, не имели никакого отношения к краже денег из российского бюджета, а значит, у них не было никакого личного мотива арестовывать Магнитского, который пытался предотвратить хищение. Но сегодня у «Новой газеты» есть новые документальные доказательства.

После обысков в компаниях Hermitage Capital следователь Павел Карпов провел осмотр документов и составил протокол. Среди прочего оперативники изъяли выписку со счета ДЕПО, подтверждавшую, что одна из бывших компаний фонда Hermitage владела акциями «Газпрома». И именно эту выписку за тем же номером спустя два месяца адвокат Павлов представил в арбитражный суд Республики Татарстан. Следователь Карпов категорически отрицал, что передавал кому-то документы из уголовного дела, но как иначе эта бумага могла оказаться у Павлова, если все это время она должна была храниться в сейфах ГУВД Москвы?

В 2009 году президент Дмитрий Медведев потребовал расследовать обстоятельства смерти Сергея Магнитского в СИЗО. Расследование длилось много лет и закончилось в итоге ничем — ни один сотрудник ФСИН не был наказан. К 2013 году дело находилось в производстве следователя СКР Андрея Стрижова. И судя по переписке, ход и результаты этого следствия, видимо, очень волновали «Андрея Павлова».

В том же 2013 году «Павлов» отправил себе на почту файл под названием: «История сообщений WhatsApp с Олегом Уржумцевым». Уржумцев — бывший следователь следственного департамента МВД. Именно он расследовал хищение 5,4 млрд рублей из бюджета, а кроме того, дело, в рамках которого и был арестован Сергей Магнитский.

Слева Дмитрий Клюев, справа — юрист Андрей Павлов, 2012-й год. Удивительно, но в разгар принятия санкционных «списков Магнитского» один из ключевых фигурантов этого списка — банкир Клюев — был включен в состав российской делегации на Ассамблее ОБСЕ. Свою аккредитацию ему отдали другие члены российской делегации. Клюев и Павлов хотели принять участие в голосовании против принятия «резолюции Магнитского» в ОБСЕ. Резолюция, тем не менее, была принята Юрист Андрей Павлов (на заднем фоне слева) и фигурант «списка Магнитского» Клюев (крайний справа) в ОБСЕ. 2012-й год.

«Квазивеликий»

Судя по всему, «Павлов» просил Уржумцева организовать экспертизу печатей трех бывших «дочек» фонда Hermitage Capital, чтобы следователь СКР Стрижов, которого «Павлов» в переписке называет по-простому «Стриж», мог включить ее в материалы своего дела. Подобная экспертиза могла бы подтвердить все ту же главную линию защиты людей из «списка Магнитского»: документы, изъятые при обысках, в том числе печати компаний, не попадали в руки мошенникам, которые похищали деньги из бюджета.

В 2013 году Олег Уржумцев уже не работал в правоохранительных органах, но у него там осталось много друзей, судя по всему, некоторых из них он привлек, чтобы выполнить просьбу «квазивеликого» «Павлова». Формальности заняли несколько дней, и экспертиза в итоге была назначена.

И во время интервью, и на суде против «Новой газеты» Андрей Павлов подтверждал, что эта переписка принадлежит ему. «Но что вы в ней видите? Что адвокат и следователь знакомы и обсуждают уголовные дела? Я вижу, что какие-то люди собирают материал для уголовного дела. Тут самый важный вопрос: экспертиза была фальсифицирована или кто-то просто хотел, чтобы она была проведена?» — задавался вопросом адвокат.

Юрист международного центра «Агора» Дамир Гайнутдинов считает, что даже если экспертиза и не была сфальсифицирована, то, по меньшей мере, здесь можно ставить вопрос о независимости следователя, который, по сути, выполняет указания постороннего лица, заинтересованного в исходе дела.

Олег Уржумцев отказался говорить с «Новой газетой».

Еще один друг

Олег Уржумцев — далеко не единственный сотрудник правоохранительных органов, с которым у Андрея Павлова, судя по переписке, сложились неформальные и доверительные отношения. Среди адресатов адвоката есть и человек под псевдонимом Николай Гудило. По предположению «Новой газеты», этим человеком мог быть следователь следственного департамента МВД Николай Будило. Об этом говорит не только созвучие фамилий, но и те документы, которые «Гудило» отправлял «Павлову», — это материалы уголовных дел, находившихся в производстве как раз у следователя Будило.

Письма «Гудило» к «Павлову» можно интерпретировать таким образом, что следователь (если это был он) согласовывал с адвокатом тексты процессуальных документов по тем делам, в которых Павлов был заинтересован. Обращался предполагаемый следователь к адвокату по-простому: «товарищ и партнер». (В пресс-центре МВД «Новой газете» сообщили, что по этим письмам проводились все необходимые проверки, и информация в отношении Николая Будило не получила объективного подтверждения.)

Неформальные отношения с силовиками, видимо, порой позволяют Павлову инициировать беспрецедентные дела в своих интересах. Как, например, уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании «Дальняя степь» — бывшей «дочки» фонда Hermitage. И в этом процессе интересы Павлова удивительным образом совпали с интересами генерального прокурора России Юрия Чайки.

Из Лондона — в «Дальнюю степь»

Для генпрокурора (и в целом для российских властей) директор фонда Hermitage Уильям Браудер оказался очень удобной фигурой: его можно обвинить и в самых страшных преступлениях, и в финансировании российской оппозиции, и в подготовке госпереворота.

Как, например, случилось после публикации совместного расследования ФБК и «Новой газеты» о бизнесе сыновей Чайки и связи его заместителей с цапковской бандой, одной из самых жестоких в истории современной России.

Читайте также

Клановые ценности

«Мы знаем и заказчиков, знаем, какие деньги платились, куда платились, — прерывисто объяснял Чайка в Совете Федерации. — Поверьте, я говорю искреннюю правду». По его мнению, «клеветнический материал» о нем заказал Браудер, чтобы помешать Генпрокуратуре расследовать то самое дело «Дальней степи», по которому был заочно арестован опальный инвестор.

В своем выступлении Чайка не упомянул о важном нюансе: дело «Дальней степи» было инициировано при беспрецедентных обстоятельствах человеком, чьи действия во многом и привели к хищению 5,4 млрд рублей из бюджета.

В 2013 году Андрей Павлов помогал в лондонском процессе о защите чести и достоинства бывшему следователю Павлу Карпову — еще одному фигуранту «списка Магнитского».

Бывший следователь Павел Карпов, один из ключевых лиц из дела Магнитского. Фото: ТАСС

Карпов — единственный, кто пытался отстоять свою репутацию в судах и в 2012 году подал иск в Высокий суд Лондона. Для своей защиты Карпов выбрал далеко не дешевых адвокатов из компании Olswang. Но судя по переписке «Павлова», бывший следователь в своей борьбе и расходах был далеко не одинок. Широкую поддержку ему оказывал все тот же адвокат.

В марте 2013 года «Павлов» спрашивает у юристов Olswang, поможет ли в борьбе Карпова с Браудером возобновление конкурсного производства в отношении компании «Дальняя степь»:

«Возможно, мы сможем арестовать активы Браудера в Лондоне? Ему придется раскрыть перед судом свою собственность, к тому же это разрушит его репутацию»

— писал «Павлов» британским юристам.

Бывшая «дочка» фонда Hermitage Capital была признана банкротом еще в 2007 году, и адвокат сам понимал, что перезапустить процесс конкурсного производства будет не так просто:

«Активы «Дальней степи» исчезли еще в 2004 году, но если ответственное лицо скрывало факты, дело еще можно возобновить…»

— пояснял «Павлов» английским юристам. Но где было найти это «ответственное лицо» спустя восемь лет? На помощь пришел Следственный департамент МВД, в котором работают друзья-следователи адвоката.

В июле 2015 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего арбитражного управляющего «Дальней степи» Александра Долженко. По версии следствия, еще тогда, восемь лет назад, он вступил в преступный сговор с директором «Дальней степи» Уильямом Браудером и скрыл признаки преднамеренного банкротства компании.

Дело строится на признательных показаниях Долженко, от которых он уже отказался. Как говорит адвокат Долженко, эти показания были получены под давлением: бывшему арбитражному управляющему, страдающему, по его словам, ишемической болезнью сердца, якобы угрожали тюремным заключением, которое он вряд ли бы пережил. Сейчас Долженко находится под домашним арестом.

«Показания моего доверителя были получены недозволенным путем. Путем шантажа и насилия, — сказал «Новой газете» адвокат Алаудин Мусаев. — Но даже тогда, по сути, он не признал себя виновным. Он так и говорил: «Я не совершал ничего противозаконного». Его немного попугали, а потом сказали: «Ну ты же патриот! Произнеси несколько слов, и мы тебя отпустим. Признай, что ты встречался с представителем Браудера. Нам просто нужны основания, чтобы арестовать его счета».

В том же 2015 году управление ФНС по Калмыкии, получив «признательные» показания Долженко, обратилось в арбитражный суд с требованием возобновить конкурсное производство «Дальней степи» по вновь открывшимся обстоятельствам.

Российские правоохранительные и фискальные органы, как по совпадению, действовали в точном соответствии с «планом Павлова», озвученным лондонским юристам.

«В истории российского права не было такого случая, чтобы дело о банкротстве возобновляли спустя восемь лет, — говорит партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Сергей Савельев. — Эти «вновь открывшиеся обстоятельства», на которые ссылаются заявители, не очень понятны: пока нет приговора суда о том, что арбитражный управляющий каким-то образом нарушил закон и содействовал преднамеренному банкротству, а есть только уголовное дело и вину человека надо еще доказать. Надо очень-очень творчески толковать закон, чтобы возобновить банкротство при таких обстоятельствах».

«Я могу открыто сказать: я искренне желал возобновления дела о банкротстве в «Дальней степи» и использовал все свое влияние для того, чтобы такое дело появилось. Но я не управляю людьми, которые его ведут. Я пытался донести до различных лиц, которые имеют возможность принимать решения, необходимость ознакомиться с этой ситуацией и возобновить производство, — утверждал Павлов во время интервью. — И, поверьте, это было очень нелегко. Но послушайте: когда господин Браудер говорит, что хочет, чтобы я нес ответственность за дело Магнитского, он таким образом пытается отвлечь внимание от своих преступлений или добиться справедливости? Что ж, я тоже хочу добиться справедливости».

По словам Павлова, возобновление конкурсного производства спустя столько времени — действительно редкий случай, но почему бы им не воспользоваться, если появилась возможность вернуть деньги в российский бюджет. А что касается утверждений адвоката Долженко о давлении на его подзащитного, то, по мнению Павлова, это может быть распространенной тактикой защиты обвиняемых в уголовном процессе.

«Что касается генерального прокурора, то, конечно, у нас нет с ним какой-то консолидированной позиции. Не надо меня искусственно с ними смешивать», — говорил Павлов.

«Дума решила детей мочить»

Палов не отрицает, что он человек — влиятельный, но просит не преувеличивать его связи. «Вот вы говорите, у меня очень много друзей-следователей, а с кем мне общаться? С кем мне в баню ходить? Да, я в определенном смысле лоббирую свои интересы. Ну а кто этого не делает?», — признается адвокат.

В архиве почты «Андрея Павлова» есть и другие любопытные письма, которые, с одной стороны, показывают, что связи владельца почты с органами власти были действительно не безграничными, а с другой — объясняют, как в России принимаются ключевые дипломатические решения.

В декабре 2012 года в ответ на санкции США в отношении чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского и хищению налогов из российского бюджета, депутаты Госдумы приняли так называемый «закон Димы Яковлева», известный также как «закон подлецов». Закон запрещает гражданам США усыновлять российских сирот.

Судя по переписке, «Андрея Павлова» привлекали для обсуждения российского ответа на американские санкции. И Павлов предлагал российским властям отреагировать иначе и не впутывать в этот конфликт детей. Через несколько дней после принятия закона он написал своей коллеге:

«Видишь, наши идеи пока не пригодились, Дума решила детей мочить. Может, в следующем году пригодится. Все же презентация многим понравилась».

Материал подготовлен при участии Алисы Кустиковой и Дмитрия Великовского

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть независимой, честной и смелой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.

Смотрите еще:

  • Презентация зоны таможенного контроля 1 – Служебно-производственное здание. 2 – Здание таможенного контроля и оформления перевозок (въезд). 3 – Здание таможенного контроля и оформления перевозок. - презентация Презентация была опубликована 4 года назад […]
  • Ст 81 п 2 тк рф с комментариями ст 81 ТК РФ с комментариями юриста В ч. 1 ст. 81 ТК приводится перечень оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В этом перечне: 1. Объединены основные и дополнительные основания расторжения […]
  • Что такое содержание договора поставки Содержание договора поставки Под содержанием договора поставки понимается совокупность прав и обязанностей сторон, отраженных в условиях (пунктах) договора. По договору поставки поставщик обязывается поставлять […]
  • Опыт закона о народонаселении краткое содержание «Теория» народонаселения Мальтуса Мальтус рассматривал проблему народонаселения безотносительно к какому-либо определенному способу производства и общественному развитию вообще. О «законе народонаселения» он говорил […]
  • Порядок заполнения формы 6 воинский учет Порядок заполнения формы № 6 Открыть в формате Word Порядок заполнения формы № 6 I. Отчет составляется по строго установленной форме с учетом возможности использования вычислительной техники для ее обработки. II. К […]
  • Гражданский процесс российской федерации под ред власова аа Гражданский процесс Российской Федерации. Под ред. Власова А.А. М.: 200 3 . — 584 с. Учебник и практикум подготовлены кафедрой гражданского, арбитражного и административного процессуального права Российской академии […]